Wake Up NL-Zomerretraite op de Maanhoeve – Cleo Baaijens.

Dit jaar wilde ik de Wake Up familie leren kennen. Het was daarom dat ik had besloten om niet alleen naar de wake up retraite in Plum Village te gaan, maar ook naar de wake up nederland retraite op de maanhoeve in Drenthe. Het was een beetje overweldigend omdat de twee retraite zo dicht op elkaar lagen, maar ik ben onwijs dankbaar dat ik deze ervaring hebben mogen krijgen.

In ons dagelijks leven zijn er zoveel manieren om van ons zelf te ontsnappen, dat kan van alles zijn zoals verdrinken in media of het wegeten van onze gevoelens. Daarom is het zo mooi wanneer we de tijd nemen om stil te staan en met mensen van onze eigen leeftijd te verbinden. Ieder van ons is zo dapper op zijn eigen manier, elke keer gaan we onszelf aan en onze

innerlijke demonen. Sommige bij de retraite waren nieuw en sommige hebben jarenlange ervaring, maar als we samen komen maakt dat allemaal niet meer uit omdat we het hier en het nu vieren. Zijn is al genoeg.

Omdat dit mijn tweede retraite was deze zomer wilde ik heel graag diep luisteren en liefdevol spreken oefenen. Tijdens mijn eerste retraite merkte ik dat ik sommige mensen heel snel beoordeelde en ik wilde proberen om dat niet te doen en in plaats daarvan ze echt te leren kennen, de andere is een mens en zij hebben liefde en zij hebben lijden. En dat zou genoeg moeten zijn voor mij om ze lief te hebben.

Een van mijn mooiste moment op de zomer retraite was tijdens een workshop van Jasper hoe te verbinden met andere. Ik wilde mezelf uitdagen om open te zijn met mensen die ik niet goed kenden en ik realiseerde me dat ik me niet op me gemak voel met intimiteit met mensen waar ik geen persoonlijke relatie mee heb. Het magische van een retraite is juist dat je weet dat je iedereen kan vertrouwen en dat niemand jou pijn wil bezorgen. En tijdens deze workshop heb ik geleerd hoe te verbinden op een intiem niveau zonder dat daar woorden voor gesproken hoeven te worden.

Ik ben zo dankbaar en blij dat ik deze kans heb gekregen om dit mee te maken en om over mezelf te leren. Ja het is moeilijk om daarna weer terug te gaan naar het normale leven. Maar gelukkig heb in ieder geval iets om me op te verheugen voor de volgende zomer!

[ENGELSE VERSIE]

This year I really wanted to connect to the Wake Up Family. It was for this reason that I decided to not only go to Plum Village for the Wake Up Retreat, but also to the Wake Up Netherlands retreat at the Maanhoeve in Drenthe. Even though I was getting a little overwhelmed as the two retreats only had a week and a half between them, I am very glad I got to have this experience.

In daily life we have so many ways to escape ourselves, it can be anything from drowning in some type of media or eating our feelings away. It is therefore wonderful when we get to slow down and connect with people of our own age. All of us are so brave in our own way, we dare to face ourselves and our inner demons. Some people at the retreat were new and some were long-time practitioners, but when we all come together, none of this matters anymore as we are celebrating the here and the now. And only being is already enough.

As this was my second retreat of the summer I really wanted to practice deep listening and loving speech. During my first retreat I noticed I tend to judge people very quickly and I wanted to practise not judging people as fast and instead really get to know them first, as they are human and they have love and pain. And that is enough and therefore worthy of my love.

One of my fondest memories of the summer retreat was during a workshop given by Jasper about connecting with others. I wanted to challenge myself to really be open to new people I do not know very well and I realized that I do not feel comfortable with intimacy with others that I do not have a deep personal relationship with. The magical thing about going on retreat is that you can trust anyone that they wish you no harm. I really learned here to connect with people on an intimate level without having to speak any words.

I am ever so grateful and happy that I got this opportunity to experience this and learn about myself. Of course it is hard to come back to the real life. But at least I have something to look forward to next summer!