WAKE UP GOES XR – internationale actieweek extinction rebellion groot succes

Afgelopen april ontketende klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) tien dagen lang chaos in Londen. Er werden tentenkampen opgezet en als gevolg van grootschalige wegblokkades stond het verkeer vaak meerdere uren stil. Meer dan 1.100 mensen werden door de politie opgepakt. Sindsdien is de beweging snel gegroeid, met afdelingen in landen over de hele wereld. Op maandag 7 oktober startte in Amsterdam – en in tientallen andere steden wereldwijd – een rebellie voor een urgenter klimaatbeleid onder de noemer Rebel Without Borders – Opstand voor het Leven. Overal ter wereld kwamen burgers op voor het leven op aarde omdat ze vinden dat overheden nalaten om hun burgers adequaat te beschermen. Deze internationale actieweek was georganiseerd door om de drie eisen van XR richting de overheid kracht bij te zetten.

Extinction Rebellion NL eist van de Nederlandse overheid: (bron: extinctionrebellion.nl )

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Honderden aanwezig bij vreedzame acties Amsterdam

Een groep van ruim negenhonderd leden van Extinction Rebellion heeft op maandag 7 oktober deelgenomen aan de blokkade van de Stadhouderskade (voor het Rijksmuseum). Het protest was vreedzaam en goed georganiseerd. De betogers blokkeerden geen nooduitgangen en hulpdiensten konden uitwijken naar andere wegen. De betogers waren voorbereid op een wekenlange blokkade maar de keuken en de stroomvoorziening werden in beslag genomen, en zelfs de wc’s werden door de politie afgesloten. De Amsterdamse politie heeft 90 mensen gearresteerd, omdat ze de blokkade door de burgemeester verboden was. De rest van de rebellen (een paar honderd) is met bussen tegelijk afgevoerd naar het Westelijk Havengebied, omdat de voorzieningen van de gemeente Amsterdam de toestroom arrestanten niet meer aankon. Het opbreken van de blokkade op Stadhouderskade was gelukkig niet voldoende om de rebellen van XR te ontmoedigen. Op dinsdag waren er twee blokkades bij ABN Amro en Vattenfall (het moederbedrijf van het voormalige Nuon). Op woensdag hebben een veertigtal leden van XR de raadsvergadering van Amsterdam bijgewoond om te horen hoe Femke Halsema de beweging verdedigde. Op vrijdag zijn er door de hele stad steeds 7 minuten wegen afgesloten (ook wel swarming genoemd), en op zaterdag is de week afgesloten met de blokkade van de blauwbrug, waarbij 130 mensen gearresteerd werden.

Boeddhisme en de klimaatbeweging

Onder de rebellen, zowel in Amsterdam als wereldwijd, bevonden zich een groot aantal boeddhisten. In Engeland heeft een groep van XR Buddhists samen met andere religieuze groepen een brug geblokkeerd. In New York heeft een groep van meer dan veertig beoefenaars zich aangesloten bij Broeder Fulfillment om door middel van een grote stiltemeditatie de toegang tot het stadhuis te blokkeren. In Amsterdam hebben een aantal mensen uit verschillende tradities zich aangesloten bij de XR – als organisatoren, als welzijns-vrijwilligers, en als schakel in de menselijke ketens in de blokkade zelf. Het is duidelijk dat boeddhisten een grote affiniteit hebben met de klimaatrebellie. Binnen de Plum Village traditie in het bijzonder is er veel aandacht voor de noodzaak om in actie te komen voor de aarde (zie bijvoorbeeld dit interview en deze oproep). Dit artikel over het vormgeven van je persoonlijke relatie met de aarde heeft nog meer toffe links onderaan de pagina! TLDR; het verlangen om iets te doen om het lijden in de wereld te verminderen wordt binnen XR op een voor ons natuurlijke wijze vorm gegeven.

Wake Upper Lian (29) verwoordt dit als volgt: “Binnen XR ligt de nadruk op het vertellen van de waarheid, maar ook op geweldloosheid en het afwijzen van ‘blaming and shaming’. Er is veel aandacht voor liefde voor de aarde en elkaar, en de zorgvuldigheid waarop mensen met elkaar omgaan binnen deze groep voelt ontzettend natuurlijk aan als je gewend bent aan Wake Up retraites of Sangha-meetings. Zelfs de vormgeving van vergaderingen, met een soort intern weerbericht aan het begin en een check-out aan het einde heeft wel iets weg van een Sangha-bijeenkomst. De actieweek was intensief, maar ik heb ontzettend genoten van de verbondenheid en liefde die ik heb ervaren. Zelfs toen ik in de blokkade zat (of nouja, lag) voelde ik een diep gevoel van vrede.”

Ook Sabine (33) en Margriet (36) zagen overeenkomsten tussen de beoefening en de interne cultuur van XR: “Op de laatste zondag was er een Sharing Circle, waarbij mensen net als bij Dharma delen vertellen hoe ze zich voelen en hoe ze de actie ervaren hebben. Dit delen is onderdeel van wat XR ‘regenerative culture’ noemt – een soort framework van normen en waarden en bepaalde gebruiken dat ons in staat stelt om onze eigen benadering te ontwikkelen voor het beoefenen van een regeneratieve manier van zijn. Er werden verschillende perspectieven en ervaringen met de politie gedeeld, zowel positief als negatief. Het voelde belangrijk om die emoties de ruimte te geven door het te delen, en wij denken dat deze manier van delen erg belangrijk is voor traumaverwerking. Mensen deelden bijvoorbeeld dat ze angst ontwikkelden voor de politie of voor grote groepen. Wij vonden het op deze manier delen van de emoties en associaties die de actie bij iedereen heeft losgemaakt ontzettend mooi en waardevol, en we merken dat mensen er echt baat bij hebben.”

Geïnspireerd? De actieweek is inmiddels afgelopen, maar de acties van Extinction Rebellion gaan door en iedereen is welkom. Er staan door het hele land activiteiten gepland waar je meer informatie kunt krijgen over de crisis en wat je zelf kunt doen (zie Facebook of de website van XR). Vragen? Lees de FAQ van XR of stuur een email naar XR_Buddhists_NL@protonmail.com.