Wake Up NL-Sangha Meeting Januari – Lian Beijers.

Op zondag 26 januari ’20 vond de eerste Wake Up NL-Sangha meeting van het jaar plaats. We waren dit keer welkom in het Zwijsengebouw van de Universiteit van Tilburg, een bijzonder gebouwtje midden op
de campus dat al 25 jaar geen andere functie heeft dan het bieden van een plek voor spiritualiteit,
religie en bezinning. Het gebouw is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die in de 19e eeuw een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de emancipatie van de – destijds nog achtergestelde – rooms-
katholieke bevolking in Nederland, vooral door de bevordering van de ontwikkeling van onderwijs en
gezondheidszorg. Wake Up Tilburg komt hier elke dinsdagavond bijeen.

De Wake Up NL-Sangha meetings zijn altijd een bijzonder mengsel van verbinding en vergadering, en deze
keer was geen uitzondering. Na een mooie aankomstmeditatie hebben we een soort team-building
oefening gedaan waarbij steeds iemand anders in het midden van de cirkel stond en complimenten
ontving van de rest. Het was natuurlijk wel bijeenkomst van Wake Uppers, dus die activiteit liep een
beetje uit – we waren ongeveer anderhalf uur bezig. De ononderbroken aandacht en liefde voor
elkaar was ontzettend bijzonder, maar voelde ook heel gewoon. Ik had, achteraf, eigenlijk niet
anders verwacht.

Na een kop thee met wat lekkers moesten we snel verder met het logistieke deel van de
bijeenkomst. We hebben de komende evenementen besproken, zoals de Dag van Aandacht die op 2
mei zal plaatsvinden, en de zomerretraite. Als je mee zou willen helpen met het organiseren van
events, dat kan! De volgende Wake Up NL meeting wordt gepland (houd je email in de
gaten), of stuur een mailtje naar info@wkup.nl. Er bleek ook best veel behoefte te zijn aan een dag of
weekend voor (nieuwe) sanghabegeleiders, en die vraag werd meteen opgepakt, dus dat zaadje zal
vast ook binnenkort tot bloei komen.

Tot slot hebben we nog gedeeld over wat er zoal speelde in de lokale Sanghas, en toen was het
helaas al weer tijd om de terugreis te aanvaarden. Ik kwam helemaal vanuit Groningen, maar voor
zo’n prachtige dag vol liefde en verbinding reis ik graag.

[ENGLISH]

The first Wake UP NL-Sangha meeting of the year took place on January 26, 20. This time we were welcome in the Zwijsen Building of the University of Tilburg, a special building in the middle of the campus
that, for 25 years, has had no other function than offering a place for spirituality, religion and
reflection. The building is named after Joannes Zwijsen, who played an important role in the 19th
century in the emancipation of the – at the time still disadvantaged – Roman Catholic population in
the Netherlands, mainly through the promotion of the development of education and health care.
Wake Up Tilburg meets here every Tuesday evening (English speakers welcome!).

The Wake Up NL-Sangha meetings are always a special mixture of loving connection and run-of-the-mill
meeting, and this time was no exception. After a nice arrival meditation, we did a kind of team-
building exercise in which one of us stood in the middle of our circle and received compliments from
the rest. Since it was of a meeting of Wake Uppers, that activity ended a bit later than anticipated –
we were occupied for about an hour and a half. The continuous attention and love for each other
was very special, but also felt very normal, in a way. I hindsight, I would not have expected anything
else.

After a cup of tea with some nice snacks, we quickly had to continue with the logistical part of the
meeting. We discussed the upcoming events, such as the Day of Mindfulness that will take place on
May 2, and the summer retreat. By the way, iff you would like to help organize these events, you
can! The next Wake Up NL meeting is being planned (keep an eye on your email), or send an email to info@wkup.nl. During the meeting, we discussed the need for a day or weekend for (new) Sangha facilitators. This desire was picked up immediately, so that seed will probably sprout a beautiful flower soon.

Finally, we had some time to share about what has been going on in the local Sanghas, and then,
unfortunately, it was time to begin the long road home. I came all the way from Groningen, but for a
beautiful day like this, full of love and attention, I would definitely travel all that way again.