Activiteiten

Wake Up Nederland

Vanuit Wake Up Nederland ondersteunen we de lokale sangha’s, maar we organiseren zelf ook allerlei activiteiten, zoals Mindfulness Day, zangcirkels en beach days. Daarnaast organiseren we retraites, zoals onze Zomerretraite en Nieuwjaarsretraite.

Locale activiteiten

Locale Sangha’s (meditatiegroepen) organiseren ook regelmatig activiteiten in hun eigen stad of gezamenlijk uitjes ergens anders naartoe. Zo ontstaat er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te beoefenen buiten de Sangha-avonden om. Er zijn zelfs Sangha’s die mailgroepen hebben om elkaar spontaan uit te kunnen nodigen voor een ijsje op het terras, een nieuwjaarsduik, of een avondje samen dansen. Want waarom niet elke dag genieten van verbinding en in aandacht leven in het hier en nu?